INFORMASI

MAKLUMAN

Blog ini adalah hak milik Pintu Ilmu Resources (00159443-D) - PUSAT RAWATAN HOMEOPAYHY- yang beralamat di: Pusat Perubatan Holistik dan Alternatif 4932, Traffic Light Tok Jiring, Jalan Kelantan 21060 Kuala Terengganu, Darul Iman. Untuk lokasi klinik sila klik di sini

Pada 08/11/2015 klinik ditutup kerana doktor bertugas outstation. Harap maklum.

TESTIMONIAL TERKINI i

TAJAAN

Rabu, 1 Disember 2010

RASULULLAH S.A.W. BERMUBAHALAH

Mubahalah dilakukan ketika terjadi perbezaan dan perbalahan di antara dua orang atau lebih; masing-masing menolak dalil dan hujah yang dikemukakan oleh pihak lain. Untuk memperoleh kejelasan dalam perbalahan itu, maka kedua-dua pihak berdoa (bermubahalah) kepada Allah S.W.T. agar pihak yang batil (salah) di antara keduanya menarik diri sehingga kebenaran dizahirkan.
.
Pada waktu itu, Rasulullah SAW telah menyebutkan di hadapan kaum Nasrani Najran bahawa Nabi Isa AS adalah makhluk dan hamba Allah SWT dan sesungguhnya Nabi Isa AS telah menyampaikan berita gembira tentang kenabian Baginda S.A.W.. Lalu Baginda SAW meminta agar mereka memanggil sekelompok kaum Nasrani Najran ke Madinah supaya Baginda S.A.W. dapat berdialog dengan mereka.
.
Kemudian mereka datang dan menetap di Madinah selama beberapa hari. Meskipun demikian, mereka tidak sepakat atas ucapan Baginda S.A.W.. Kata mereka: "Bagaimana mungkin Isa itu seperti manusia lain, sedangkan dia tidak mempunyai ayah? Oleh kerana itu, dia adalah anak Allah, bahkan menyatu di dalamNya."
.
Rasulullah SAW menjawab dakwaan palsu mereka dengan firman Allah SWT:"Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: "Jadilah engkau,", maka jadilah ia (seorang manusia)." (QS Ali Imran: 59)
.
Penciptaan Nabi Isa A.S. tanpa ayah tidaklah lebih sukar untuk difahami berbanding Nabi Adam AS yang telah melalui proses penciptaan tanpa ayah dan ibu. Bahkan penciptaan Nabi Adam AS lebih membangkitkan rasa takjub. Andaikata keadaan itu dilihat sebagai dalil untuk meletakkan Nabi Isa A.S. pada kedudukan 'Ilahiyyah' (Ketuhanan), maka adalah lebih utama untuk memberikan kedudukan tersebut kepada Nabi Adam A.S..
.
Apabila kaum Nasrani Najran tidak meyakini kewujudan kedudukan tersebut pada Nabi Adam A.S., bapa umat manusia, maka sewajarnyalah mereka tidak mengatakan dakwaan seumpama itu terhadap Nabi Isa A.S..
.
Kaum Nasrani Najran tidak menerima dalil Ilahi tersebut bahkan semakin keras menunjukkan penentangan mereka terhadap Rasulullah S.A.W.. Baginda S.A.W kemudian mengajak mereka berdasarkan perintah Allah SWT untuk melakukan 'Mubahalah'.
.
Allah SWT berfirman : "Maka sesiapa yang membantahmu (wahai Muhammad) mengenainya (kisah Nabi Isa) sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka: "Marilah kita menyeru (memanggil) anak-anak kami serta anak-anak kamu dan wanita-wanita kami serta wanita-wanita kamu dan diri-diri kami serta diri-diri kamu kemudian kita bermubahalah (memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh) dan kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta." (QS Ali Imran: 61)
.
HIKMAH PERISTIWA MUBAHALAH
.
Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah S.A.W. turut membawa bersamanya Ahlul bait terdekat iaitu Saidina Ali k.w., Saidatina Fatimah Az-Zahra, Saidina Hasan dan Saidina Hussein. Antara beberapa hikmah besar dan penting melalui kehadiran mereka dalam peristiwa Mubahalah tersebut ialah:
.
1-Penetapan dan pernyataan pasti tentang kebenaran dakwah dan kenabian Rasulullah S.A.W.. Baginda S.A.W. sanggup membawa bersama dua orang belahan jiwanya iaitu Al-Hasan dan Al-Hussein, satu-satunya puteri kesayangan baginda iaitu Fatimah az-Zahra dan Saidina Ali k.w. Rasulullah S.A.W. datang dengan Ahlul Bait Baginda untuk melakukan Mubahalah supaya Allah S.W.T. mencabut benih kedustaan dan kebatilan sehingga ke akar umbinya, seolah-olah Baginda S.A.W. ingin mengisytiharkan: "Sesungguhnya aku berada di atas keyakinan yang mutlak bahawa kebenaran sentiasa bersamaku sementara yang lain sentiasa berada di atas kebatilan. Keyakinan ini kumiliki hingga ke tahap aku berani membawa bersamaku orang-orang yang amat kucintai untuk melakukan Mubahalah."
.
2-Pengisytiharan tentang tingginya kedudukan dan maqam orang-orang yang bersama dengan Baginda S.A.W.. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai anak-anak, isteri-isteri dan diri Baginda sendiri. Sesungguhnya perkataan "abnaa-anaa" (anak-anak kami) telah menunjukkan dengan jelas bahawa sesungguhnya al-Hasan dan al-Hussein adalah merupakan putera Baginda S.A.W.. Perkataan "anfusanaa" (diri-diri kami) pula menunjukkan diri Rasulullah SAW dan menantu Baginda, Saidina Ali, manakala perkataan "nisaa-ana" (wanita-wanita kami) menunjukkan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya Fatimah Az-Zahra adalah orang yang memiliki keutamaan di atas seluruh para wanita.
.
3-Supaya manusia mengetahui bahawa penyertaan mereka bersama Rasulullah SAW merupakan pembuktian status mereka sebagai Ahlul Bait Baginda serta penegakan kebenaran (al-haq) dan pembatalan atas kebatilan (al-batil).
.
CARA MEREKA BERMUBAHALAH
.
Sebelum kaum Nasrani Najran mencadangkan untuk melakukan Mubahalah, Rasulullah S.A.W. datang di waktu pagi pada 24 Zulhijjah, 10 Hijriyyah. Baginda S.A.W. mengendong al-Hussein di dadanya dan menuntun al-Hasan dengan tangannya sementara Fatimah dan Ali berjalan di belakangnya.
.
Rasulullah SAW berkata kepada mereka: "Ketika kalian mendengar aku melaknat, maka katakanlah: 'Amin' ".
.
Ketika melihat Rasulullah S.A.W. dan orang yang bersamanya berada dalam keadaan seperti itu, pemimpin Najran berkata: "Ketahuilah, wahai kaum Nasrani, sesungguhnya wajah-wajah yang ku lihat, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah agar melenyapkan gunung, nescaya Allah akan melenyapkannya. Oleh kerana itu, berhati-hatilah kalian dengan 'Mubahalah' melawan mereka. Sesungguhnya kalian pasti akan binasa dan takkan ada lagi kaum Nasrani yang akan tersisa setelah itu di atas muka bumi ini."
.
Lantas mereka berkata kepada Rasulullah S.A.W.: "Kami rasa, kami tidak perlu bermubahalah dengan anda. Anda tetap dengan agama anda dan kami tetap dengan agama kami."
.
Rasulullah S.A.W. lalu bersabda: "Sekarang kalian telah menarik diri dari bermubahalah. Maka menyerahlah kalian (masuklah Islam) untuk bersama-sama kaum Muslimin dalam keadaan bahagia dan susah." Namun mereka semua tetap menolak.
.
Baginda S.A.W. bertanya: "Apakah kalian ingin berperang?" Mereka menjawab: "Kami tidak memiliki kekuatan untuk berperang melawan kaum Muslimin. Kami ingin berdamai dengan anda agar anda tidak memerangi kami dan agar anda tidak menakut-nakutkan kami serta agar kami tidak keluar dari agama kami. Kami akan memberikan ribuan helai pakaian baru yang harga setiap helai pakaian tersebut ialah 40,000 dirham."
.
Lalu Baginda S.A.W. bersetuju untuk berdamai dengan mereka di atas syarat tersebut.
.
FAKTOR PENTING DALAM AYAT MUBAHALAH
.
Sesungguhnya umat Islam wajib berusaha untuk mendalami peristiwa 'Mubahalah' supaya mereka dapat mengenal dan mengetahui kedudukan, maqam serta keutamaan Ahlul Bait Rasulullah S.A.W., khususnya yang berkaitan dengan perintah Ilahi kepada Rasulullah S.A.W. agar Baginda datang bersama-sama dengan mereka (anak-anak, wanita-wanita dan diri Baginda) untuk bermubahalah.
.
Az-Zamakhsyari, salah seorang ulama Tafsir besar di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah ketika mentafsirkan ayat al-Mubahalah mengatakan: "Peristiwa Mubahalah merupakan dalil yang kuat dan tidak ada yang lebih kuat darinya atas keutamaan Ahlul Bait."
.
Sementara Fakhru ar-Razi mengatakan: "Sesungguhnya peristiwa Mubahalah merupakan dalil akan keutamaan Ahlul Bait di atas seluruh sahabat Nabi (S.A.W.)."